1
 • image
 • image
 • image
 • image
23:35 EDT Thứ ba, 22/05/2018
     
     
     

Danh nhân khoa bảng làng Lệ Sơn, niềm tự hào của đất nước - quê hương

Tuy không phải là mục đích cuối cùng, nhưng đi học đi thi, đỗ đạt để được lưu danh bảng vàng bia đá là một mốc son rất quan trọng của kẻ sĩ. Vì vậy, việc biểu dương, lưu danh đối với các nhà trí thức – nhân tài của đất nước luôn là trách nhiệm của muôn đời.

Đăng lúc: 17-07-2016 07:22:00 PM | Đã xem: 3467 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Cụ Đặng Thị Cấp - Thân mẫu của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là dòng dõi nhà tướng ở Làng Lệ Sơn

Một bài viết cung cấp tư liệu về nguồn gốc dòng họ bên ngoại của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Phó thủ tướng chính phủ, Tổng tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn là quê Lệ Sơn

Đăng lúc: 28-04-2016 05:29:00 PM | Đã xem: 5288 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Tìm về nguồn cội và những nét đặc trưng của các làng quê thuộc Bát danh hương (Phần 2)

Nội dung bài viết trình bày 2 vấn đề: Thứ nhất, làm rõ thời gian xuất hiện và ý nghĩa của các thuật ngữ“danh hương”, “bát danh hương”, tiêu chí của một danh hương ở Quảng Bình. Thứ hai, giới thiệu một số đặc điểm nổi bật của bát danh hương: Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại ở Qủng Bình

Đăng lúc: 04-10-2015 06:36:00 PM | Đã xem: 2997 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Những món ăn ngon ở Làng Lệ Sơn

Trích từ mục "Đời sống vật chất" trong công trình Địa chí Làng Lệ Sơn của nhóm tác giả Th.s Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 06-04-2015 11:16:59 AM | Đã xem: 606 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn

Địa chí Làng Lệ Sơn đã chính thức xuất bản và công bố rộng rãi ra công chúng, dưới đây là lời giới thiệu do PGS.TS Lương Ngọc Bình chấp bút.

Đăng lúc: 26-03-2015 11:14:55 AM | Đã xem: 1156 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Danh sách các quan lại, các nhà khoa bảng thời phong kiến và các nhà quản lý, tri thức tiêu biểu con em Làng Lệ Sơn

Tổng hợp danh sách các quan lại, các nhà khoa bảng thời phong kiến và các nhà quản lý, tri thức tiêu biểu sau cách mạng tháng 8 năm 1945

Đăng lúc: 01-12-2014 01:38:23 AM | Đã xem: 3545 | Phản hồi: 31 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Công bố đề cương Địa chí làng Lệ Sơn

Nhóm soạn thảo công bố đề cương Địa chí làng Lệ Sơn

Đăng lúc: 09-08-2014 04:11:26 AM | Đã xem: 800 | Phản hồi: 4 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Thông tin về hội thảo khoa học "Biên soạn địa chí làng Lệ Sơn"

Hội thảo được tổ chức tại Hội trường UBND Xã Văn Hóa

Đăng lúc: 05-08-2014 10:06:14 PM | Đã xem: 719 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Văn bản góp ý cho Bản thảo Dư địa chí Làng Lệ Sơn

Toàn văn bản góp ý cho bản thảo "Dư địa chí Làng Lệ Sơn" của tác giả Lương Duy Niệm

Đăng lúc: 30-07-2014 09:46:03 PM | Đã xem: 865 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Địa chí Làng Lệ Sơn: Miếu thờ

Giới thiệu phần Miếu Thờ được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 28-07-2014 11:56:00 PM | Đã xem: 608 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Địa chí Làng Lệ Sơn: Đình Làng

Giới thiệu phần Đình Làng được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 23-07-2014 05:58:00 AM | Đã xem: 711 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Địa chí Làng Lệ Sơn: Nhà ở

Giới thiệu phần Nhà ở được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 19-07-2014 11:54:49 PM | Đã xem: 678 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Địa chí Làng Lệ Sơn: Chùa và Giếng làng

Giới thiệu phần Chùa và Giếng Làng được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 19-07-2014 11:36:50 PM | Đã xem: 701 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Thông báo về việc nghiên cứu, biên soạn công trình “Địa chí làng Lệ Sơn”

Thông báo tiến độ nghiệm thu, tổ chức hội thảo về công trình Địa chí Làng Lệ Sơn

Đăng lúc: 18-07-2014 09:56:26 PM | Đã xem: 556 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Tìm nguồn cội và những nét đặc trưng của các làng quê thuộc Bát danh hương (Phần 1)

Nội dung bài viết trình bày 2 vấn đề: Thứ nhất, làm rõ thời gian xuất hiện và ý nghĩa của các thuật ngữ“danh hương”, “bát danh hương”, tiêu chí của một danh hương ở Quảng Bình. Thứ hai, giới thiệu một số đặc điểm nổi bật của bát danh hương: Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại ở Qủng Bình

Đăng lúc: 02-05-2014 01:34:37 PM | Đã xem: 846 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 4)

Bài viết về Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 10-03-2014 05:59:00 PM | Đã xem: 855 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 3)

Bài viết về Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 03-03-2014 04:52:11 AM | Đã xem: 860 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 2)

Bài viết về Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 20-02-2014 11:08:20 AM | Đã xem: 1306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 1)

Bài viết về Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 12-02-2014 04:29:00 PM | Đã xem: 1387 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Câu đố - Một di sản văn hóa dân gian độc đáo của làng Lệ Sơn (Phần 4/4)

Làng Lệ Sơn ngày xưa có nhiều sinh hoạt cộng đồng như: Lợp nhà tập thể, đi nơm cá tập thể, đi săn tập thể, bửa cau tập thể…Chính những sinh hoạt tập thể đó đã nãy sinh một nền văn nghệ dân gian rất phong phú, độc đáo. Đó là những câu hò đối đáp giàu chất nhân văn và trí thông minh của dân làng. Trang báo trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Lê Ngọc Mân, do chủ biên địa chí Làng Lệ Sơn Lê Ngọc Đại chỉnh lý

Đăng lúc: 24-12-2013 03:06:00 PM | Đã xem: 994 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Các tin khác

1, 2, 3  Trang sau 
 • Danh sách các quan lại, các nhà khoa bảng thời phong kiến và các nhà quản lý, tri thức tiêu biểu con em Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
  Lê sơn còn có 1 gia đình tiến sỹ sống ở TP HCM là anh trai của thầy giáo Lê Lac (bố của Thạc sỹ toán Lê Hiền GV trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp) gồm 3 anh em đều là Tiến sỹ:
  1. Giáo sư - Tiến sỹ Lê Thanh Hải - Giám đốcTrung tâm Môi trường - ĐHQGTP Hồ Chí...
 • Chạp Họ - Một phong tục đẹp trong đời sống văn hóa ở làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Nguyen Sy
  Năm đó, trời cũng se lạnh và lất phất mưa. Bọ tôi bảo anh em tôi và mấy anh em trong Chi họ tập trung tại nhà để đi thăm mộ. Tôi còn nhớ đi nhiều nơi lắm, Cửu phủ có mấy ngôi, Phục lùng mấy ngôi rồi về Đông Chăm, Lạ lả, đi đến đâu Người cũng giảng giải cho con cháu về...
 • Một số tư liệu để nghiên cứu về quá trình xuất hiện và thay đổi của các địa danh Lệ Sơn Thượng và Lệ Sơn Hạ qua tiến trình lịch sử (Phần 1)  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
  Thứ tự các hình ảnh( ở bài trên) trên xuống ở các trang chữ Hán nôm có 2 trang 8a và 8b là lấy từ Ô châu cận lục rồi đó là chụp từ ô châu cận lục ở quyển 4 - bản đồ của Dương Văn An rồi bạn đọc nhìn kỹ ở góc bên phải hình 2 trên xuống sẽ thấy chữ Ô CHÂU CẬN LỤC. Đây...
 • Danh nhân khoa bảng làng Lệ Sơn, niềm tự hào của đất nước - quê hương  -   Gửi bởi: Lê Chung
  Chào quý vị, Bà ngoại tôi là người làng Lệ Sơn. Tôi dự định về thăm làng cùng mấy người bạn. Quý vị có thể hướng dẫn cách đi từ sân bay Đồng Hới hay Tp Đồng Hới về làng Lệ Sơn được không? Trân trọng cảm ơn.
 • Ký ức về Đình Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Nguyễn Xuân Phước
  Lương Duy Thắng hiện nay ở Đà Nẵng, chồng của Tuất ở lê lợi phải không? Đình làng sắp khánh thành rồi
 • Khu vườn Lệ Sơn, ngày hôm qua đâu rồi ?  -   Gửi bởi: Lê văn Toàn
  Vvừa rồi có dịp về quê thấy vậy buồn lắm chứ nhưng chẳng biết làm gì hơn. Đúng là khổ cho quê mình quá, rào nước mội bị đánh mất rồi, con cá con tôm, con dam nuôi con người lệ sơn lớn lên qua nhiều thế hệ nhưng giờ này ô nhiễm, cạn kiệt, con chắt chắt giờ có ai dám ăn...
 • Chùm thơ nhỏ của chị Trần Thị Thanh Liêm  -   Gửi bởi: Trần Thị Thanh Liêm
  Diễn đàn Thi hữu mời họa tác phẩm TỰ SỰ của tác giả Trần Thị Thanh Liêm
  TỰ SỰ
  Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
  Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
  Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
  Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
  Rực rỡ gương nghề soi chẳng...
 • Chuyện kể về con chim ngói Sài Gòn  -   Gửi bởi: nguyen sy
  Câu chuyện nhỏ giản dị nhưng đầy lòng nhân ái.
 • Chiếc bình vôi  -   Gửi bởi: Khanh Trần
  Chiếc bình vôi và mệ ngoại là 2 di sản còn lại và trở thành cổ vậ có niên đại lớn nhất của gia đình cho đến thời điểm này.
  Câu cuối hay lắm!
  Chiếc bình vôi đã gắn chặt với mệ Danh cùng năm tháng. Mệ là biểu tượng đẹp nhất về tình yêu thương và lòng nhân ái...

Thống kê

 • Đang truy cập: 27
 • Khách viếng thăm: 25
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 1116
 • Tháng hiện tại: 25991
 • Tổng lượt truy cập: 4102673

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net

Điện thoại thư ký Ban biên tập: 0912261174