1
 • image
 • image
 • image
 • image
17:39 ICT Thứ sáu, 24/05/2024

Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn

Địa chí Làng Lệ Sơn đã chính thức xuất bản và công bố rộng rãi ra công chúng, dưới đây là lời giới thiệu do PGS.TS Lương Ngọc Bình chấp bút.

Đăng lúc: 29-03-2020 12:14:00 PM | Đã xem: 3857 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Danh nhân khoa bảng làng Lệ Sơn, niềm tự hào của đất nước - quê hương

Tuy không phải là mục đích cuối cùng, nhưng đi học đi thi, đỗ đạt để được lưu danh bảng vàng bia đá là một mốc son rất quan trọng của kẻ sĩ. Vì vậy, việc biểu dương, lưu danh đối với các nhà trí thức – nhân tài của đất nước luôn là trách nhiệm của muôn đời.

Đăng lúc: 18-07-2016 07:22:00 AM | Đã xem: 6054 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Cụ Đặng Thị Cấp - Thân mẫu của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là dòng dõi nhà tướng ở Làng Lệ Sơn

Một bài viết cung cấp tư liệu về nguồn gốc dòng họ bên ngoại của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Phó thủ tướng chính phủ, Tổng tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn là quê Lệ Sơn

Đăng lúc: 29-04-2016 05:29:00 AM | Đã xem: 10410 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Tìm về nguồn cội và những nét đặc trưng của các làng quê thuộc Bát danh hương (Phần 2)

Nội dung bài viết trình bày 2 vấn đề: Thứ nhất, làm rõ thời gian xuất hiện và ý nghĩa của các thuật ngữ“danh hương”, “bát danh hương”, tiêu chí của một danh hương ở Quảng Bình. Thứ hai, giới thiệu một số đặc điểm nổi bật của bát danh hương: Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại ở Qủng Bình

Đăng lúc: 05-10-2015 06:36:00 AM | Đã xem: 4361 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Những món ăn ngon ở Làng Lệ Sơn

Trích từ mục "Đời sống vật chất" trong công trình Địa chí Làng Lệ Sơn của nhóm tác giả Th.s Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 06-04-2015 11:16:59 PM | Đã xem: 2193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Danh sách các quan lại, các nhà khoa bảng thời phong kiến và các nhà quản lý, tri thức tiêu biểu con em Làng Lệ Sơn

Tổng hợp danh sách các quan lại, các nhà khoa bảng thời phong kiến và các nhà quản lý, tri thức tiêu biểu sau cách mạng tháng 8 năm 1945

Đăng lúc: 01-12-2014 02:38:23 PM | Đã xem: 6424 | Phản hồi: 33 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Công bố đề cương Địa chí làng Lệ Sơn

Nhóm soạn thảo công bố đề cương Địa chí làng Lệ Sơn

Đăng lúc: 09-08-2014 04:11:26 PM | Đã xem: 2648 | Phản hồi: 4 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Thông tin về hội thảo khoa học "Biên soạn địa chí làng Lệ Sơn"

Hội thảo được tổ chức tại Hội trường UBND Xã Văn Hóa

Đăng lúc: 06-08-2014 10:06:14 AM | Đã xem: 2151 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Văn bản góp ý cho Bản thảo Dư địa chí Làng Lệ Sơn

Toàn văn bản góp ý cho bản thảo "Dư địa chí Làng Lệ Sơn" của tác giả Lương Duy Niệm

Đăng lúc: 31-07-2014 09:46:03 AM | Đã xem: 2326 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Địa chí Làng Lệ Sơn: Miếu thờ

Giới thiệu phần Miếu Thờ được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 29-07-2014 11:56:00 AM | Đã xem: 2182 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Địa chí Làng Lệ Sơn: Đình Làng

Giới thiệu phần Đình Làng được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 23-07-2014 05:58:00 PM | Đã xem: 2131 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Địa chí Làng Lệ Sơn: Nhà ở

Giới thiệu phần Nhà ở được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 20-07-2014 11:54:49 AM | Đã xem: 2003 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Địa chí Làng Lệ Sơn: Chùa và Giếng làng

Giới thiệu phần Chùa và Giếng Làng được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 20-07-2014 11:36:50 AM | Đã xem: 2239 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Thông báo về việc nghiên cứu, biên soạn công trình “Địa chí làng Lệ Sơn”

Thông báo tiến độ nghiệm thu, tổ chức hội thảo về công trình Địa chí Làng Lệ Sơn

Đăng lúc: 19-07-2014 09:56:26 AM | Đã xem: 1823 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Tìm nguồn cội và những nét đặc trưng của các làng quê thuộc Bát danh hương (Phần 1)

Nội dung bài viết trình bày 2 vấn đề: Thứ nhất, làm rõ thời gian xuất hiện và ý nghĩa của các thuật ngữ“danh hương”, “bát danh hương”, tiêu chí của một danh hương ở Quảng Bình. Thứ hai, giới thiệu một số đặc điểm nổi bật của bát danh hương: Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại ở Qủng Bình

Đăng lúc: 03-05-2014 01:34:37 AM | Đã xem: 2296 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 4)

Bài viết về Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 11-03-2014 05:59:00 AM | Đã xem: 2250 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 3)

Bài viết về Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 03-03-2014 05:52:11 PM | Đã xem: 2115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 2)

Bài viết về Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 21-02-2014 12:08:20 AM | Đã xem: 3037 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 1)

Bài viết về Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

Đăng lúc: 13-02-2014 05:29:00 AM | Đã xem: 2984 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Câu đố - Một di sản văn hóa dân gian độc đáo của làng Lệ Sơn (Phần 4/4)

Làng Lệ Sơn ngày xưa có nhiều sinh hoạt cộng đồng như: Lợp nhà tập thể, đi nơm cá tập thể, đi săn tập thể, bửa cau tập thể…Chính những sinh hoạt tập thể đó đã nãy sinh một nền văn nghệ dân gian rất phong phú, độc đáo. Đó là những câu hò đối đáp giàu chất nhân văn và trí thông minh của dân làng. Trang báo trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Lê Ngọc Mân, do chủ biên địa chí Làng Lệ Sơn Lê Ngọc Đại chỉnh lý

Đăng lúc: 25-12-2013 04:06:00 AM | Đã xem: 2168 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Địa chí Làng Lệ Sơn

Các tin khác

1, 2, 3  Trang sau 
 • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
  Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
 • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
  Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
 • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
  Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
 • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
  Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
 • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
  Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
 • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
  Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
 • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
  Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
 • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
  Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
  Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
 • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
  Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

 • Đang truy cập: 17
 • Hôm nay: 1268
 • Tháng hiện tại: 54969
 • Tổng lượt truy cập: 8109599

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net