1
 • image
 • image
 • image
 • image
16:29 ICT Thứ sáu, 08/12/2023

Công bố sắc phong phần cuối. Quan tuần phủ Lê Duy Di

Đăng lúc: Thứ hai - 08/04/2013 05:25 - Người đăng bài viết: lehongve
Công bố tư liệu sắc phong Lần III. Liên quan đến làng và người Lệ sơn được ban cấp trong thời kỳ phong kiến của tác giả Lê Hồng Vệ
Bài viết liên quan đã đăng
1. Công bố Phần I; sắc phong cấp cho quan Lê Duy Di, đời thứ 11 chi nhánh Lê Thuần Phác, họ Lê
2. Công bố Phần 2; sắc phong cấp cho quan Lê Duy Di, đời thứ 11 chi nhánh Lê Thuần Phác, họ Lê

 Sắc 5
Nguyên sắc gốc


Ấn tín Triều đình cấp cho sắc 5, 6,7,8 là: Sắc Mệnh Chi Bảo


Nguyên phần nội dung

                         
                   
 
   
   
     
     
     
     
     
       
       
       
       
Phần nội dung đánh máy
PHIÊN ÂM
Thừa thiên hưng vận Hoàng đế chế viết Trẫm duy lập chính dụng nhân nghi cử. Khảo công chi điển, lượng tài định vị, dụng tinh trị sự chi năng. Tư nhĩ thự Hộ bộ Bắc kỳ Thanh Lại ty lang trung Lê Di văn học túc quán tài khí, khả thủ hữu hiến, hữu vi hữu thủ chính vệ du nghi viết: Thanh, viết thận, viết cần. Quan châm thị địch cán mẫn, tuân thậm để tích minh dương nghi giản tại đình. Tư đặc thụ Trung Thuận đại phu hộ bộ Bắc kỳ Thanh Lại ty lang trung, tứ chi cáo mệnh, thượng thời vô khoáng quyết ty, miễn hàm cần ư xu sự thức. Khâm thời mệnh vĩnh vô địch ư thừa hưu
Khâm tai
Tự Đức nguyên niên chính nguyệt sơ thất nhật

DỊCH NGHĨA
Vâng mệnh trời hưng vận. Hoàng đế ban chế rằng: Trẫm duy lo chính sự, dùng người cân nhắc phải kê cứu điển lệ, lượng xét đức tài mà định vị, chọn người tiêu biểu để đảm đương chức phận. Nay thấy nhà ngươi là Lê Di chức Hộ bộ Bắc kỳ Thanh Lại ty lang trung là người có học vấn, đầy đủ khí chất có thể đảm đương được chính sự, quả như lời khen rằng: Rất thanh tao lại thấu đáo tận tụy. Việc quan hết sức mẫn cán, có nhiều công lao xứng đáng được gia phong chức tước trong Triều. Nay đặc ân ban cho chức Trung Thuận đại phu Hộ bộ Bắc kỳ Thanh lại ty lang trung. Ban chiếu mệnh được vẻ vang mà gắng sức hoàn thành bổn phận để lưu danh mãi mãi
Hãy kính theo
Ngày 7 tháng giêng năm Tự Đức thứ nhất (1848)

                   Sắc 6

Nguyên sắc gốc


Nguyên phần nội dung


         
使 使
使
 
 
 
 
Phần nội dung đánh máy
PHIÊN ÂM
Sắc Gia Định Án sát sứ Lê Di tằng lịch tiễn dương (dịch..?) phả nhàn chính thể. Tư chuẩn nhĩ thăng thự Quảng Nghĩa đẳng xứ địa phương Thừa Tuyên Bố chánh sứ ty Bố chánh sứ. Phàm sở hạt nhất thiết chư sự vụ, tuân y điển lệ phụng hành yếu nghi khác cần chức thủ mẫn tế sự công dĩ xứng sở ủy
Khâm tai

Tự Đức tam niên bát nguyệt sơ tam nhật

DỊCH NGHĨA
Sắc Án sát sức Gia Định là Lê Di, từng có công lao thực hành chính sự. Nay chuẩn thăng cho ngươi chức Thừa chánh sứ thuộc Thừa chánh sứ ty Quảng Nghĩa. Phàm tất cả các sự vụ trong địa hạt đều tuân theo điển lệ mà thực thi. Nên gắng mà hoàn thành chức phận, mẫn cán chu toàn mọi việc công để xứng với sự phó thác của Trẫm
Hãy kính theo
Ngày 3 tháng 8 Tự Đức năm thứ 3 (1850)


            Sắc 7

Nguyên sắc gốc
 

Nguyên phần nội dung

                             
                       
 
   
   
使    
   
   
使    
  使    
       
       
       
       
               
                             
Bản đánh máy phần nội dung

PHIÊN ÂM
Thừa thiên hưng vận Hoàng đế chế viết: Trẫm duy tiết tự, phân nhị thập tứ khí vận hành cõng thắc. Tuế công vương triều liệt thiên bách cụ liêu, bật lượng dụng đăng nãi bích. Quyến duy, mao tuấn nghi phấn ty luân. Nhĩ thự Quảng nghĩa bố chánh sứ Lê Di nho nhã phong tiêu, hiên ngang khí vũ, phụng khoan giản trực ôn chi huấn chương, quyết hữu thường ưu, văn học chính trị chi tài, dụng vô bất thích, dịch lịch nẫm phù thạc vọng khác cần duy nhất. Nãi tâm thâm gia phục sự chi năng, nghi cử thưởng công chi điển. Tư đặc thụ Gia nghị đại phu Quảng Nghĩa đẳng xứ địa phương Thừa tuyên bố chánh sức ty Bố chánh sứ. Tứ chi cáo mệnh, thượng kỳ lự cộng nhĩ vị địch tâm đức dĩ hàm cần, phụng dương cương hưu, kỳ huệ trạch chi hạ, cứu dĩ vĩnh chung dự thích quan quyết hành
Khâm tai

Tự Đức lục niên chính nguyệt sơ lục nhật


DỊCH NGHĨA
Vâng mệnh trời hưng vận, Hoàng Đế ban chế rằng: Trẫm theo tuần tiết mà chia ra làm 24 khí, vận hành chẳng sai; So với công tạo hóa, thì vương triều ta dù trăm nghìn năm song cũng rất nhỏ nhoi. Dù vậy vẫn có công của thần gắng sức giúp đế vương. Nay Trẫm ban chiếu chỉ cho ngươi là Lê Di chức Bố chánh sứ Quảng Nghĩa. Vốn là người nho nhã, phong cách hiên ngang, khí chất kiên cường, đức tính khoan dung; am tương điển chương, có tài văn học chính sự. Cần mẫn hoàn thành chức phận, nhiều lần lập công lớn. Nay theo điển lệ, đặc ân gia ban cho chức Gia nghị đại phu Thừa chánh sứ ty Thừa chánh sứ các địa phương ở Quảng Nghĩa. Ban cho cáo mệnh, gắng gỏi tận tâm tận lực phụng sự để được ân trạch nối dài mãi mãi
Hãy kính theo

Ngày 6 tháng giêng năm Tự Đức thứ 6 (1853)

 
              Sắc 8
Nguyên sắc gốc


Nguyên phần nội dung


       
使
 
 
 
 
 
 Phần nội dung đánh máy
PHIÊN ÂM
Sắc Quảng Nam tỉnh Bố chánh sứ Lê Di biện sự cần cán trì tâm thanh bạch. Tư bất hạnh cố thù thuộc, khả chẩn, gia ân chuẩn nhĩ truy thụ Tuần phủ dụng thị lễ tuất
Khâm tai

Tự Đức lục niên thập nhị nguyệt nhị thập tam nhật

DỊCH NGHĨA
 Ban sắc Bố chánh sứ Quảng Nam là Lê Di, người luôn mẫn cán với chính sự, giữ tấm lòng thanh bạch. Nhưng nay bất hạnh bị bệnh mà qua đời. Trẫm vô cùng thương xót mà gia ân truy phong chức Tuần phủ, tỏ lòng  tiếc thương chuẩn thị cho ngươi để gia đình thụ hưởng đặc ân.
Hãy kính theo!

Ngày 23 tháng 2 năm Tự Đức thứ 6 (1853)Tác giả Họa sỹ Lê Hồng Vệ

Phụ chú: Theo Mộ Trạch Vũ Tộc thế hệ sử tích, có các chức, hàm quan, xin được liệt kê để độc giả tiện theo dõi.
- Án sát: Ty án sát sứ các tỉnh có Thông phán, Kinh lịch, bát cửu phẩm thư lại, Vị nhập lưu thư lại. Số lượng nhiều ít tùy theo từng tỉnh. Ở các tỉnh nhỏ chỉ có Tuần vũ thì Án sát  giữ vị trí tỉnh phó trông coi việc hình. Thời Tự Đức (1848-1883) Án sát coi như tỉnh phó của một tỉnh.
- Án sát sứ ty: Là cơ quan phụ trách việc hình thời Nguyễn, là ty giúp việc cho Tổng Đốc hoặc Tuần phủ.
- Cấp sự trung: Trong 6 khoa được đặt tên thời Lê Nghi Đân có các chứ Đô cấp sự trung, cấp sự trung, trật chánh thất phẩm, bát phẩm. Năm Minh Mạng thứ 18 (1837) đặt chức chưởng ấn cấp sự trung, trật tòng tứ phẩm.
- Chỉ huy sứ ty: Là chức quan thời Nguyễn thuộc Vệ cẩm y, chỉ huy các đội thường trự và ty trấn phủ, trật chánh tam phẩm võ ban.
- Công bộ: Là một trong 6 bộ đảm trách việc xây dựng thành hào, cầu cống, đường sá, tu sửa, xây dựng nhà sở, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược, sông suối.
-Tả thị lang: Đặt từ thời Quang Thuận (1460 -1469). Thời Nguyễn 6 bộ đều đặt chức Tả Hữu Thị Lang, trật chánh tam phẩm.
- Tuần Phủ: Chức quan đứng đầu tỉnh thời Nguyễn.
Tác giả bài viết: Lê Hồng Vệ
Từ khóa:

Lê Hồng Vệ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
- Đăng lúc: 13/04/2013 18:58
Kính gửi Anh Đại, việc Anh nhờ em, mong Anh thông cảm vì em chưa gặp chị Hòa lần nào, nên số điện thoại cũng không có, em biết hiện chú Lê Khôi đang giữ về tài liệu khá nhiều, chắc chú có số chị Hòa, Anh gọi cho chú rồi xin lại anh nhé.
Avata
Lê Trọng Đại - Đăng lúc: 13/04/2013 14:57
Cảm ơn chú Vệ ! anh cũng đã tra cứu Thư mục thần tích thần sắc của trung tâm khoa học xã hội - nhân văn quốc gia do nhà xuất bản hà nọi ấn hành năm 1996, nhưng không có tài liệu nào của Lệ Sơn cả thật đáng tiếc. Biết chú rất bận nhưng vẫn rất mong chú nếu có thể thì liên hệ với chỊ Lê Thị Thanh Hòa tìm giúp anh cuốn "Quảng Bình Tỉnh chí" (được viết thời Minh Mạng) xem ở Trung tâm khoa học xã hội nhân văn hay Viện Hán Nôm có tài liệu này hay không. Nếu không thì nhờ chú cho anh số điện thoại chị Hòa để anh liên hệ xem cũng được. "Quảng Bình tỉnh chí" được sách Đại Nam nhất thống chí trích dẫn, nhưng hiện nay ở Quảng Bình không thấy; không biết đã sách này đã được dịch ra việt ngữ hay chưa nữa. Cảm ơn chú nhiều, chúc vui khỏe và thành công nhé !
Avata
Bạn đọc - Đăng lúc: 09/04/2013 22:58
Không thể kể hết những tâm huyết của LHV dành cho quê hương, cám ơn Anh luôn chúc Anh sức khỏe. Nhìn Anh hơi ốm
Avata
Lê Hồng Vệ - Đăng lúc: 09/04/2013 06:23
Cám ơn Anh Đại nhiều đã có lời động viên em, việc Anh nhờ tìm (Thần Phả) các thiên thần và nhân thần Lệ sơn là không còn có đâu Anh,
Tất cả các tài liệu về Quảng Bình mà Anh được biết: Là năm ngoái em làm việc với Viện thông tin khoa học xã hội để lấy về cho cả tỉnh Quảng Bình; và đã bàn giao cho Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Khoảng gần 40 đơn vị (làng, xã)
Nên hiểu phần tư liệu này có thuật ngữ như sau:
Cách đây 75 năm tức là vào năm 1938. Hội khảo cứu phong tục của học viện viễn đông bác cổ Pháp, đã lập một cuộc tổng điều tra về sự tích các vị Thần được thờ ở các làng quê , cùng với các nghi lễ, tục lệ thờ cúng của mỗi làng xã.
Được triển khai rộng lớn trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Bao gồm: Thần tích - Thần sắc; Hương ước; Tục lệ; Khoán lệ; Khoán ước..
Công tác thu thập, bảo quản và lưu giữ hết sức cẩn trọng đó, đã tạo cho Viện khoa học xã hội Việt Nam sau này, có được may mắn tiếp quản một hệ thống đồ sộ gồm 230.000 trang tư liệu của 9.000 (đơn vị) làng; xã trong cả nước. Kho tư liệu quý có tính chất độc bản ; Bao gồm cả viết tay, đánh máy, cho ba loại chữ. Quốc ngữ, Hán và Pháp. đầy đủ chữ ký của các Lý trưởng, chánh hội, phó lý, tiên chỉ...Hiện trong tay em có thư mục của 9.000 đơn vị này, bao gồm thờ ai, bao nhiêu tài liệu thống kê Thần tích; sắc phong...
Các Tài liệu có liên quan đến thể lệ cúng tế, thể lệ kê khai của các Thiên thần; Nhân thần; Thánh thần và cả Âm phù có tên gọi là Thần tích – Thần sắc. Chứ không phải là Thần Phả.
Thần phả mỗi làng xã chỉ dành cho Thành hoàng mà thôi.
Em cũng có nhiều tư liệu, nhưng vì đang cùng một Anh bạn dịch thuật và cũng là chủ biên, để in một cuốn sách cho tỉnh Quảng Bình, khá dày khoảng 700 trang; đó là: "Quảng Bình đăng khoa lục", được in khắc lưu năm Duy Tân thứ 3. Bọn em cơ bản đã dịch xong, đang tập trung mi và biên tập để xuất bản trong quý tới, nên rất bận, có nhiều Quan Lệ Sơn trong cuốn sách này, trong đó có cả bài thi, đề thi. Ai đỗ,...Chắc chắn khi ấn hành sẽ có nhiều thông tin cho Anh. Thanks
Avata
Lê Trọng Đại - Đăng lúc: 08/04/2013 21:39
Cảm ơn chú Vệ đã công bố các sắc phong cho bà con được biết thêm thông tin. Xin tiết lộ hiện nay ban soạn thảo có trong tay 17 sắc phong chứ hán của các vị quan gồm:
- Cố Lê Duy Di: 8 bản;
- Cố Lê Đình: 1 bản;
- Cố Trần Cảnh Hựu:
- 2 bản của Cố Trần Duy Văn
- 2 bản Đức ông Mậu Tươi
- Nguyễn Đình Gia, 3 bản.
- Một tài liệu chữ Hán về Quan Bố chính Nam Định cố Lê Ngọc Uẩn, ngoài ra môt.
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi làm việc với sở văn hóa thông tin Tỉnh để hướng dẫn việc làm thủ tục công nhận cổ vật quốc gia cho 12 sắc phong còn lại (trừ 4 sắc phong của họ Trần đã được công nhận) để góp phần bảo quản tốt hơn số cổ vật này.
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã xác định được quê quán gốc của một chi họ Nguyễn của Lệ Sơn mà lâu nay chưa biết ở đâu. Theo số liệu công bố của viện Hán Nôm về các thần phả sắc phong của tất cả các làng xã chính quyền thực dân buộc lý trưởng tiên chỉ các làng phải kê khai năm 1937 thì cả Tổng Thuận Lệ chỉ có duy nhất 1 tài liệu là thần phả thành hoàng làng Tiên Lễ, và 3 trang tài liệu tiếng Pháp việt về huyện Tuyên Hóa.
Không biết chú Vệ có thu thập được tài liệu nào về Thần phả các thiên thần và nhân thần Lệ Sơn ngoài số sắc h tồn ở Lệ sơn không ?
1, 2  Trang sau

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới      
 • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
  Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
 • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
  Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
 • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
  Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
 • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
  Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
 • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
  Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
 • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
  Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
 • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
  Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
 • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
  Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
  Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
 • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
  Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 1900
 • Tháng hiện tại: 26882
 • Tổng lượt truy cập: 7838372

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net