1
 • image
 • image
 • image
 • image
05:52 ICT Thứ tư, 22/05/2024

Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động hội đồng hương Lệ Sơn tại TP Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ năm - 12/07/2012 16:22 - Người đăng bài viết: bientap02
Giới thiệu toàn văn dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động nhằm xúc tiến thành lập hội đồng hương Lệ Sơn tại TP Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận
HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ VĂN HÓA HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH TẠI TPHCM VÀ VÙNG PHỤ CẬN
----o0o----
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

(DỰ THẢO)
 
Tháng 9 năm 2012

Tải về bản mềm toàn văn dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động tại đây
Tải bản mềm thư ngỏ vận động thành ập Hội đồng hương Lệ Sơn tại đây

 

 

CHƯƠNG I. TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

Điều 1: Tên gọi và giao dịch.

Tên gọi: Hội đồng hương xã văn hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tại TPHCM và vùng phụ cận.

Điều 2: Tôn chỉ -mục đích.

2.1. Hội đồng hương xã văn hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tại TPHCM và vùng phụ cận là một tổ chức tự nguyện, với mục đích hội tụ và gắn  con, cháu, dâu, rễ người xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình hiện sinh sống, làm việc ở TPHCM và các vùng phụ cận để chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, gíup đỡ quê hương khi thiên tai.
2.2. Hội đồng hương xã văn hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tại TPHCM và vùng phụ cận là thành viên chính thức của Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình, được Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình ban hành quyềt định chuẩn y.

2.3 . Mục đích:

Mục đích cao nhất cùa Hội đồng hương xã văn hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tại TPHCM và vùng phụ cận là gắn kết con cháu, dâu rễ  lại với nhau, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, khai thác cao nhất năng lực trí tuệ tập thể và mọi tiềm lực nhằm giúp đỡ lẫn nhau phát triển nghề nghiệp, trợ lực giải quyết khó khăn đạt hiệu quả tốt nhất trong công tác cho mọi người. Hội còn là  cầu nối tích cực cho việc góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển của hai quê nhà và sự lớn mạnh toàn diện của Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình.

CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI

Điều 3. Nhiệm vụ

3.1. Tổ chức sinh hoạt toàn thể hội viên định kỳ mỗi năm 1 lần (dịp trước Tết Nguyên Đán) nhằm gặp gỡ và cung cấp cho hội viên các thông tin liên quan đến tình hình hội viên, quê nhà.

3.2. Vận động hội viên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, ưu tiên hướng tới các hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ em; Biểu dương khen thưởng, tôn vinh hội viên có thành tích trong cống hiến và hoạt động phong trào của Hội.

3.3. Tích cực tham gia và thúc đẩy các chương trình gắn kết giữa Hội với địa phương xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

3.4. Phối hợp với các hoạt động của hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng người Quảng Bình đang sinh sống - làm việc - học tập tại TPHCM.

3.5. Kêu gọi, vận động hội viên tham gia tích cực các hoạt động tự thiện, hưởng ứng các chính sách xã hội.

Điều 4 . Quyền hạn

Tổ chức các hoạt động nhằm vận động, tuyên truyền cho Hội phát triển vững mạnh về mọi mặt.

4.1.  Khi cần thiết có thể lập các dịch vụ theo quy định của các cơ quan chức năng nhà nước nhằm tạo nguồn quỹ cho hoạt động của Hội.

4.2.  Cử hội viên tham gia các cuộc sinh hoạt do Hội đồng hương cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

4.3.  Hòa giải tranh chấp giữa các hội viên khi giải quyết tranh chấp bằng con đường pháp luật. Việc chủ trì hòa giải không được trái quy định của pháp luật.

4.4.  Xét kết nạp hội viên mới (có đủ điều kiện quy định), xóa tên hội viên có hành vi làm tổn hại đến uy tín và danh dự của Hội, gây ảnh hưởng xấu đến các mối quanhệ hợp tác của Hội.

CHƯƠNG III. HỘI VIÊN

Điều 5.

5.1. Tất cả con cháu, dâu rễ là người xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, không phân biệt ngành nghề, thành phần, tôn giáo, tuổi từ 18 trở lên… đang sinh sống và làm việc tại địa bàn TPHCM và các vùng phụ cận, nếu tán thành quy ước và tự nguyện gia nhập, có người giới thiệu thì đều được ghi nhận là hội viên. Việc xem xét ghi nhận do Ban Liên lạc quyết định.

Điều 6 : Quyền lợi của hội viên.

6.1. Được ứng cử đề cử vào Ban Liên lạc và các vị trí khác trong Ban Liên lạc; Được phê bình, chất vấn, góp ý về mọi chủ trương và hoạt động của Hội, tham gia và biểu quyết các chủ trương của Hội; Đề nghị và yêu cầu bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình; Đề nghị và yêu cầu được giúp đỡ hoặc kêu gọi sự hợp tác từ các hội viên khác.

6.2. Được khen thưởng vì những đóng góp tích cực hoặc những thành tích nâng cao hình ảnh uy tín của Hội, (mức khen từ Hội xã đến Hội tỉnh, UBND tỉnh).

6.3. Được thăm hỏi khi ốm đau và hoạn nạn; được tặng quà thượng thọ; được Hội hỗ trợ tìm kiếm việc làm hoặc giúp đỡ trong lúc đi học; thăm viếng khi bản thân (tứ thân phụ mẫu hoặc con đẻ, anh chị em ruột) mất. Mức chi phí phụ thuộc khả năng tài chính từng thời kỳ của Hội và do đại hội của Hội quyết định.

Điều 7: Nghĩa vụ của hội viên.

7.1. Chấp hành thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ nội quy quy chế. Tham gia tích cực các chương trình hoạt động của Hội.

7.2. Đóng góp hội phí hàng năm 200.000 đồng (hội viên từ 70 tuổi trở lên được miễn phí nhưng vẫn hưởng các quyền lợi bình đẳng như các hội viên khác ).

7.3. Khi có mâu thuẫn tranh chấp với các hội viên khác, nếu không tự hòa giải được mới cần đến sự giải quyết của Ban Liên lạc Hội.

Điều 8: Xử lý kỷ luật.

Tất cả các thành viên của Hội, không phân biệt là hội viên hay thành viên Ban Liên lạc... đều bình đẳng trong việc xử lý kỷ luật. Hội sẽ khai trừ bất kỳ hội viên nào đi ngược lại lợi ích của Hội cũng như thường xuyên vắng sinh hoạt, không đóng hội phí liên tục trong 2 năm hoặc vi phạm các qui định trong qui ước này. Ban Liên lạc biểu quyết lấy ý kiến đa số để làm căn cứ xóa tên hội viên đồng thời có trách nhiệm thông báo trong kỳ sinh hoạt toàn thể gần nhất.

Được Hội làm công tác tổ chức trong các dịp cưới , hỏi, ma chay trong trường hợp đơn thân, khó khăn mà bản thân hội viên có yêu cầu giúp đỡ.

CHƯƠNG 4. TỐ CHỨC HỘI

ĐIỀU 9: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động.

9.1. Hội đồng hương xã văn hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tại TPHCM và vùng phụ cận là 1 bộ phận của Hội Đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TPHCM, hoạt động theo nguyên tắc "Tự nguyện - Tập trung - Dân chủ", và theo chế độ "tập thể lãnh đạo - cá nhân phụ trách ", " quyết định theo đa số".

9.2. Tất cả các quyết định, biên bản của Đại hội Hội đồng hương, của Ban Liên lạc chỉ có hiệu lực khi được thông qua tại đại hội hoặc cuộc họp hợp lệ (có từ 2/3 tổng số thành viên) với sự tán thành nhất trí của hơn 1/2 số thành viên có mặt tham dự và được Ban Thường trực Hội Đồng Hương Tỉnh thông qua.

9.3. Cơ cấu tổ chức gồm có:

+ Đại hội toàn thể Hội viên.
-    Ban Liên lạc.
+ Sinh hoạt và định kỳ sinh hoạt
-    Đại hội định kỳ toàn thể hội viên được tổ chức 3 năm/lần.
-    Ban Liên lạc sinh hoạt định kỳ vào thứ 2 đầu mỗi quí.

Điều 10: Ban Liên lạc.

10.1. Là cơ quan quản lý và điều hành của Hội giữa hai nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ của ban chủ nhiệm là 3 năm.

10.2.  Ban Liên lạc gồm 1 trưởng ban, 6 phó trưởng ban được bầu qua Đại hội toàn thể.

10.3. Nhiệm vụ và quyền hạn cùa Ban Liên lạc: Tổ chức xây dựng và thực hiện các chủ trương được Đại hội toàn thể hội viên thông qua.

Xem xét kết nạp, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với hội viên.

Thông qua, kiểm tra các cơ sở dịch vụ, công tác tài chính.

10.4. Trưởng ban liên lạc và các Phó Ban: Đều là những người do đa số hội viên tham gia Đại hội tòan thể tín nhiệm bầu ra. Tuổi đời không quá 65 và không dưới 18.

- Trưởng Ban là người đại diện về pháp lý của Hội, chủ tài khoản đồng thời là đại diện của Hội trong các mối quan hệ đối ngoại, đối nội.

- Là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Hội.

- Các Phó Ban là người giúp việc Trưởng Ban, kiêm nhiệm một số lĩnh vực theo sự phân công Ban Liên lạc, thay mặt Trưởng Ban điều hành Hội khi Trưởng Ban đi vắng theo ủy quyền của Trưởng Ban.

CHƯƠNG V. CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI

Điều 11: Quan hệ.

11.1.  Hội đặt mối quan hệ qua thường xuyên với các hội xã bạn, hội các huyện để kịp thời nắm bắt tình hình và co 1những sự chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau.

- Hội đặt mối quan hệ hỗ trợ, giúp đỡ trên tinh thần tương trợ, bình đẳng với các hội khác có cùng mục đích.

- Đặc biệt là mối quan hệ với xã Văn Hóa, Hội Đồng hương tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Bình.

CHƯƠNG V. TÀI CHÍNH

- Quĩ hội được xây dựng từ nguồn thu quĩ hội phí, hỗ trợ của mạnh thường quân, từ các nguồn thu do hội tổ chức.

- Quĩ hội chỉ sử dụng cho các mục đích sinh hoạt tập thể hội và chăm lo hội viên theo các điều khoản ở chương III.

- Khi cần sử dụng cho các mục đích đối ngoại phải được sự đồng ý của ít nhất là 50% thành viên Ban Liên lạc đồng ý.

- Mọi khoản thu chi phải được công bố trước toàn thể hội viên trong buổi sinh hoạt định kỳ hành năm.

- Ban Liên lạc cử người có trách nhiệm quản lý thu chi. Nếu để sai sót hoặc mất mát quĩ hội thì tất cả các thành viên Ban Liên lạc cùng có trách nhiệm bồi hoàn như nhau.

CHƯƠNG VI -  HIỆU LỰC THI HÀNH

Qui chế này chỉ có hiệu lực sau khi đã được thông qua với sự tán thành đa số tại Đại hội toàn thể hội viên, sau đó được chuẩn y của Hội Đồng hương tỉnh Quảng Bình.

Qui chế được bổ sung, điều chỉnh hoặc giữ nguyên sau mỗi kỳ Đại hội.
Tác giả bài viết: Lương Duy Cường
Từ khóa:

Lương Duy Cường

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Luong duy Cuong - Đăng lúc: 24/07/2012 09:52
Cảm ơn cháu Thủy đã quan tâm. Thực ra do bây giờ mới thành lập nên hội chưa có đồng nào trong túi để tính toán. Tạm vậy đã, về sau mần ăn được sẽ tính toán hợp lý hơn. Thực ra 200.000 đồng/năm thì không đủ để hội tổ chức một buổi gặp mặt/năm nhưng hội sẽ cố gắng không dùng vào khoản này mà chỉ chi dùng chăm sóc hội viên theo nguyên tắc nhiều người giúp một người. Vả lại, người già và trẻ em hay đau ốm lại là đối tượng miễn phí nên sẽ càng khó khăn hơn cho hội. Việc áp dụng hội phí là cho gia đình hay cá nhân thì cũng nằm trong hoàn cảnh này. Ví dụ gia đình có 5 người một năm chỉ đóng 1 suất 200.000 đ thì khi họp mặt hội không đủ chi phí, giống như đám cưới vậy. Tất nhiên đây là giai đoạn khó khăn thôi, khi dư giã chúng ta sẽ phải tính cách khác mềm mỏng hơn
Avata
Lê Thị Thủy - Đăng lúc: 23/07/2012 15:59
Cháu thấy việc hỗ trợ với sinh viên chưa hấp dẫn a. Sinh viên bọn cháu đông, mà kinh tế không được khá nên có chệ độ nộp ít hơn cho bọn cháu a. 200 với bọn cháu là nhiều a.
Theo cháu, chế độ của hội viên là áp dụng cho từng hộ gia đình thì hợp lý a. Chú cường xem như cháu nói có hợp lý không ?.
Avata
Luong Duy Cuong - Đăng lúc: 22/07/2012 15:49
Gửi ban Huyền và Lợi:
- Việc đóng 200.000 đ chỉ là để thực hiện nghĩa vụ hội viên. Và đã là hội viên thì Ban liên lạc phải có nghĩa vụ chăm lo quyền lợi cho họ. Không chỉ sinh viên, học sinh mà tất cả những ai là người Lệ Sơn, kể cả dâu rễ, dù không có tiền đóng góp thì cũng đều được sinh hoạg (đại chúng mà), nhưng họ sẽ không được các quyền lợi của một hội viên
- Chúng tôi cũng đã bàn đến phương án tổ chức riêng hội đồng hương cho từng cụm nhưng sau khi tham khảo thì thấy giữa TPHCM và các vùng phụ cận có sự giao thoa và quan hệ rất gắn bó chặt chẽ, việc liên kết vùng sẽ tạo thêm sức mạnh. Hơn nữa, người Lệ Sơn ở Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu làm việc và sinh sống ở TPHCM rất đông nên tuy là ở các địa phương khác nhau nhưng sự gắn kết rất cao.
Avata
Trần Thị Lợi - Đăng lúc: 19/07/2012 10:01
Tôi nghĩ sao các bác không chi anho3 từng khu vực như Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, TPHCM cho dễ tập hợp mà gom TPHCM và các khu vực phụ cận sẽ khó khăn cho sinh hoạt và tập hợp
Avata
Nguyễn Thị Huyền - Đăng lúc: 19/07/2012 09:51
Cháu muốn biết là sinh viênbo5n cháu đang theo học ở TPHCM và miền đông NAm bộ có được tham dự không ạ. Và nếu không đóng tiền hội viên (200.000 đ) như qui định thì có được tham gia sinh hoạt khg ạ? Cháu cảm ơn
1, 2, 3  Trang sau

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
 • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
  Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
 • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
  Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
 • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
  Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
 • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
  Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
 • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
  Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
 • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
  Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
 • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
  Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
 • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
  Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
  Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
 • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
  Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 502
 • Tháng hiện tại: 50966
 • Tổng lượt truy cập: 8105596

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net