Hình ảnh mới nhất về tiến độ thi công cầu Văn Hóa

Những bức ảnh chân thực, sắc nét dưới nhiều góc chụp khác nhau của nhà thơ, nhà giáo, nhà nghiên cứu lịch sử, Thầy giáo Cảnh Giang

Tác giả bài viết: Cảnh Giang