Đã tìm thấy thêm một tài liệu pháp lý chứng minh sự tồn tại của 2 làng Lệ Sơn ngay từ cuối thế kỷ XV

Đã tìm thấy thêm một tài liệu pháp lý chứng minh sự tồn tại của 2 làng Lệ Sơn ngay từ cuối thế kỷ XV

Hé mở tư liệu địa danh của Lệ Sơn Thượng Xã và Lệ Sơn Hạ Trang


Qua tra cứu trên Hồng Đức Bản đồ được vẽ và hoàn thiện vào ngày 6 tháng 4 năm Hồng Đức thứ 21 (1490); chúng tôi công bố bằng chứng tư liệu đề khẳng định thông tin về sự tồn tại của Lệ Sơn thượng và Lệ Sơn hạ được phản ánh trong Ô châu cận lục là hoàn toàn chính xác.
 

 

Lưu ý: Làng Lệ Sơn thượngng nằm ở tung độ 11, hoàng độ B; làng Lệ Sơn hạ nằm ở tung độ 10 hoành độ C trong bản đồ phủ tiên Bình thuộc thừa tuyên Thuận Hóa đời Lê. Như vậy Lệ Sơn thượn nẳm về phía Tyaa Bắc của Lệ Sơn hạ và là ở trên theo cách vẽ bản đồ thông thường là theo chiều bắc Nam.

 

 
 Dưới đây là phần dịch thuật các địa danh trên bản đồ (Do Trương Bửu Lâm dịch, Thạc sỹ Bùi văn vượng giới thiệu trong Tông tập dư địa chí Việt nam tập 1 (Quốc chí), NXB Thanh niên, 2012, trang 800

Tác giả bài viết: Lê Trọng Đại