Bài thơ Tiễn biệt ông

Giới thiệu bài thơ "Tiễn biệt ông" của tác giả Lê Tài, khi biết tin Bác Lương Xuân Mai, xóm Bàu Sỏi, ra đi lúc 17h ngày 26-8-2013 (dương lịch)
Lời giới thiệu: Sau khi biết tin cụ Lương Xuân Mai (thường gọi là cụ Hùng), thân sinh của chị Thông, Anh Minh, Anh Sinh ... Ngụ tại thôn Bàu Sỏi, đã ra đi về cõi vình hằng hồi 17 giờ ngày 26-8-2013. Thọ 84 tuổi. Ông Lê Tài đã gửi bài thơ Tiễn biệt Ông tới Làng Lệ Sơn trực tuyến như một nén nhang thơm tiễn biệt ông về nơi yên giấc ngàn thu.

Bài viết liên quan đã đăng:
1. Bác Hùng, xóm Bàu Sỏi - Một nhà giáo mẫn cán, một thi sĩ tài hoa

 
TIỄN BIỆT ÔNG

Biết tin ông đã ra đi

Mà tim đau buốt, nghẹn ngào tiếc thương

Mới hôm qua đọc tin trên mạng

Thấy hình ông sức khoẻ dồi dào

Nay ông tạm biệt xóm làng

Về nơi cực lạc, thiên đàng lãng du

Trước hương án, thành tâm quỳ lạy

Chứng giám lòng này nặng nghĩa nhân

Tác giả bài viết: Lê Tài