Công bố Phần II; sắc phong cấp cho quan Lê Duy Di, đời thứ 11 chi nhánh Lê Thuần Phác

Công bố tư liệu sắc phong Phần II. Liên quan đến làng và người Lệ sơn được ban cấp trong thời kỳ phong kiến của tác giả Lê Hồng Vệ
Bài viết liên quan đã đăng
1. Công bố Phần I; sắc phong cấp cho quan Lê Duy Di, đời thứ 11 chi nhánh Lê Thuần Phác, họ Lê

Sắc 3

Nguyên sắc gốc


Án tín Triều đình cho sắc 3, sắc 4 là: Sắc Mệnh Chi Bảo


Nguyên nội dung

           
 
 
 
 
 
 
 
   
   
           準  
Bản đánh máy
PHIÊN ÂM
Sắc lại khoa Cấp sự trung Lê Di khoa mục xuất thân phả nhàn công vụ. Tư đình thần trạch cử cụ đề chuẩn nhĩ thăng thự Hộ khoa chưởng Cấp sự trung tòng Đô sát viện trưởng quan. Phàm chư sự vụ y lệ phụng hành nhược phất thận du ty minh chương cụ tại
Khâm tai

Thiệu Trị tứ niên cử nguyệt sơ tứ nhật

DỊCH NGHĨA
Ban sắc cho Lê Di chức Lại khoa Cấp sự trung, xuất thân từ khoa mục công vụ thư nhàn. Nay đình thần chọn bầu ngươi để thăng chức trưởng quan Cấp sự trung ở Hộ khoa, kiêm chức viện trưởng viện Đô sát. Phàm tất  mọi việc đều theo lệ mà thực thi. Nếu có gì không chu tất, sẽ bị nghiêm minh xét đoán đầy đủ
Hãy kính theo

Ngày 4 tháng 9 năm Thiệu Trị thứ 4( 1841)

Sắc 4

Nguyên sắc gốc


Nguyên nội dung


       
 
 
 
   
   
Bản đánh máy

 
PHIÊN ÂM
Sắc thự Hộ khoa chưởng ấn Cấp sự trung Lê Di. Tư trẫm đăng tứ tuần thọ kỳ xuân thiều tích mỹ khánh hợp thần công, gia ân chuẩn nhĩ thăng thự nội vụ phủ lang trung. Phàm chư công vụ y lệ phụng hành. Nhược phất thận du ty minh chương cụ tại
Khâm tai
Thiệu Trị lục niên chính nguyệt sơ nhất nhật

DỊCH NGHĨA

Ban sắc cho Lê Di giữ chức Hộ khoa chưởng ấn Cấp sự trung. Nay nhân đại lễ tiết mừng thọ Trẫm tứ tuần (40 tuổi), gia ân chuẩn thăng cho ngươi chức Lang trung ở nội phủ. Phàm tất mọi việc đều theo lệ mà phụng hành. Nếu không chu toàn sẽ bị  nghiêm minh xét đoán đầy đủ
Hãy kính theo

Ngày 1 tháng giêng năm Thiệu Trị thứ 6(1846)

Tác giả bài viết: Lê Hồng Vệ