Vình Lệ Sơn

Giới thiệu bài thơ của anh Trường Lưu Cao Lao, người con của quê hương Cao Lao Hạ gửi tặng Làng Lệ Sơn
Lời tác giả: Tôi chưa gặp các anh (LHV,LDH) nhưng cái tình của các anh đối với quê tôi thì tôi cảm thật ấm lòng. Hồi tôi còn nhỏ có nhiều người xung quanh tôi lấy chồng và lấy vợ ở Lệ Sơn và được nghe nhiều chuyện kể về xứ đất thần tiên đó. Nhân có 2 bài Thơ mà anh Lưu Đức Hải giới thiệu. Tôi, TLCL cũng xin góp 1 bài để giải bày chút tình của mình đến mảnh đất và những con người yêu mến đó.

VỊNH LỆ SƠN

Tạo hóa ai bày vẽ núi sông.
Để ta ngơ ngẩn chốn tiên bồng.
Phương Hoàng chê lẻ chiều rời núi.
Tiên Giáng khen trần sáng rửa lông.
Đây chốn Văn Hành* khai đất lập.
Nọ nơi Quan Nguyễn** vọng Pháp trông.
Lệ Sơn cẩm tú giang sơn mộng.
Cảnh đó người đây sưởi ấm lòng.


Tháng 04 - 2012
TLCL

Chú thích:

* Lê Văn Hành, Quốc tử giám, giám sinh, trong quá trình tiến vào Nam đi chinh phạt quân Chiêm Thành đã có dịp ngược dòng sông Linh Giang và qua xứ “Cồn Vang” (Tên xưa của Lệ Sơn). Cụ đã thấy nơi đây “Sơn Thủy hữu tình”, đất đai phì nhiêu có thể lập nghiệp lâu dài cho con cháu. Khi trở về Thanh Hóa quê cụ (Thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay), hưởng ứng chiến khuyến nông, mở mang đất đai về phía Nam, cụ đã lập sớ tâu lên Vua xin được đến vùng Cồn Vang lập nghiệp và đã được Vua chấp thuận. Cuối năm 1471, Ông Lê Văn Hành cùng các môn đệ vào Cồn Vang khai canh lập ấp. Với lòng nhiệt thành dựng nghiệp, sau 10 năm vất vã cải tạo thiên nhiên, họ đã tạo nên ruộng vườn xum xuê xanh tốt. Thấy cơ ngơi có nhiều triễn vọng cụ đã lập sớ tâu lên Vua (Tháng 9 Nhân dần – 1482). (Theo gia phả bát đại tính Lệ Sơn xưa).

** Nguyễn Hàm Nghi (1808 - 1868) Quê ở Làng Phù Kinh, sau về Quảng Lưu, Quảng Trạch.Ông đỗ giải nguyên năm 1831, đã từng làm quan ở Nghệ An, làm án sát tỉnh Khánh Hoà.
Tácphẩm gồm có:

- Tỉnh trai thi tập
- Tỉnh trai văn tập
- Phản thúc ước
- Bài thơ “Lệ Sơn Xuân Vọng”.

Bài thơ: “Lệ Sơn Xuân Vọng” được sáng tác vào thời gian Pháp đánh chiếm Đà Nẵng và Gia Định. (Thời gian ông về nghĩ hưu có lên tham quan đất Lệ Sơn).

Tác giả bài viết: Trường Lưu Cao Lao