Cảnh quê hương

Những hình ảnh chân thực trên quê hương Lệ Sơn. Ảnh chụp vào tháng 2 năm 2014

Cấy ló ở Nác Sốong


Khu vực gần Rào nước Mội


Xa xa là cây Trôi rào nước Mội


Hung  Buồng nhìn từ đường tàu vào
Đồng Dầm De ?


Đường tàu nhìn vô lèn, khu vực đường Lụy

Cây Da Bàu

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hải