Ca khúc Mừng nhịp cầu mới quê tôi

Giới thiệu một sáng tác mới của Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Lâm, phối khí Đinh Quang Nhật

.

Tác giả bài viết: Thanh Lâm