Bài hát gửi tặng làng Lệ Sơn nhân sự kiện chuẩn bị khánh thành cầu Văn Hóa

Bài hát gửi tặng làng Lệ Sơn của chị Sao Thủy, khi biết tin quê hương có cầu bắc qua Sông Gianh

Tác giả bài viết: Ngọc Long (Tổng hợp)