Thông báo số 2

Thông báo về việc thay đổi chế độ bình luận và tiếp nhận gửi bài viết cho chuyên trang
Thời gian qua do có nhiều đối tượng lạm dụng mục bình luận để hạ thấp uy tín của chuyên trang, nên Ban biên tập xin thông báo, chức năng bình luận bài viết tạm chuyển sang chế độ chờ duyệt. Vì vậy, khi bà con gửi bình luận cho bài viết, nội dung sẽ không hiển thị ngay lập tức mà phải đợi bộ phận kiểm duyệt xem xét nội dung trước khi kích hoạt.
 
Chuyên trang với chức năng chính là kho lưu trữ điện tử về Làng trên tất cả các lĩnh vực, đang ra sức thu thập, tìm kiếm, tổ chức lại thông tin để lưu giữ lâu dài. Tuy nhiên sau khi hệ thống chính LLS.COM bị tin tặc phá hỏng dữ liệu, mặc dù có sự trợ giúp của một số chuyên gia (đặc biệt có sự tham gia của 1 số bạn đang công tác tại A.42 hỗ trợ), nhưng dữ liệu phục hồi vẫn chưa trọn vẹn. Thông báo này mong muốn bà con đang lưu giữ các tư liệu cũ, chủ động gửi cho chuyên trang để Ban biên tập phân loại và lưu trữ trên hệ thống mới.

Địa chỉ email gửi về:

Email: chuyentrang@langleson.net
Số điện thoại nóng: 0906265146

Trong thời gian qua, chuyên trang luôn bám sát các tiêu chí đặt ra ban đầu nên đã thực sự trở thành nơi bảo tồn, lưu giữ và giới thiệu các giá trị văn hóa của Làng; nơi cung cấp thông tin và kết nối con em của làng ở khắp mọi nơi. Chuyên trang cũng đã bám sát và phục vụ kịp thời cho các hoạt động của cộng đồng Làng nên ngày càng được bà con tin yêu và ủng hộ.

Để chuyên trang ngày càng phát triển, Ban biên tập mong muốn bà con đóng góp nhiều hơn nữa các ý kiến đối với trang Web về nội dung, hình thức, bố cục, thông tin và bài viết cho trang Web

Xin trân trọng cảm ơn !

Tác giả bài viết: Ban biên tập