Thông tin về dự án thi công xây lắp lưới điện TBA 110kV Văn Hóa và nhánh rẽ

Dự án TBA 110 kV Văn Hóa và nhánh rẽ có tổng mức đầu tư 72,322 tỷ đồng với quy mô TBA 110/22/6 kV- 25 MVA và nhánh rẽ đấu nối vào TBA. Công trình được xây dựng trên địa bàn xã Văn Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nhằm cấp điện cho Nhà máy xi măng Quảng Phúc và khu vực dân cư lân cận
Chiều ngày 6/12/2011, Công ty CP Xây dựng điện VNECO7 và Ban QLDA lưới điện miền Trung đã cùng thương thảo và ký kết hợp đồng về việc giao nhận thầu thi công xây lắp TBA 110kV Văn Hóa và nhánh rẽ (gói thầu số CPC-SEIERAF-VH-W01)

 Lễ ký kết hợp đồng xây lắp TBA 110kV Văn Hóa và nhánh rẽ

Hợp đồng có giá trị hơn 15 tỷ đồng với nội dung thi công xây lắp toàn bộ công trình TBA 110kV Văn Hóa và nhánh rẽ, gồm 4,54 km đường dây 110kV mạch kép và 01 trạm biến áp 110/22/6kV-25MVA. Theo kế hoạch, Công ty sẽ nhận tuyến ngày 10/12/2011 và khởi công xây dựng công trình cuối tháng 12/2011. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành đóng điện trong quý 3-2012, đáp ứng tiến độ cấp điện Nhà máy xi măng Quảng Phúc theo như hợp đồng đã ký với EVNCPC, đồng thời đảm bảo thời hạn giải ngân của dự án SEIERAF theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới.

Tác giả bài viết: Tổng công ty điện lực miền Trung