Công bố đề cương Địa chí làng Lệ Sơn

Nhóm soạn thảo công bố đề cương Địa chí làng Lệ Sơn

.

Tác giả bài viết: Lê Trọng Đại