Hình ảnh lễ khánh thành nhà thờ chi họ Nguyễn, Cố Sáng

Hình ảnh lễ khánh thành nhà thờ chi họ Nguyễn - Cố Sáng
Thông tin thêm:

01) Danh sách con em dòng họ đóng góp xây dựng nhà thờ Cố Sáng tại đây

02) Thư kêu gọi con châu đóng góp xây dựng từ đường nhà thờ chi họ Nguyễn - Cố Sáng
, tại đây

03) Sơ đồ nhà thơ lăng mộ Cố Sáng, tại đây

Dưới đây là hình ảnh lễ khánh thành nhà thờ chi họ Nguyễn, dòng họ Cố Sáng, tại thôn Bàu Sỏi, Lệ Sơn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Mạnh Hùng