Khi Làng có Web

Bài viết về tầm quan trọng của web Làng do tác giả Trương Văn Hà, hiện là huyện ủy Quảng Ninh thực hiện

.
 

Tác giả bài viết: Trương Văn Hà