Đình Làng Lệ Sơn

Bài viết của tác giả Trần Hữu Danh nhân sự kiện khánh thành Đình Làng Lệ Sơn

.

Tác giả bài viết: Trần Hữu Danh