Vịnh Lệ Sơn

Làng Lệ Sơn trân trọng giới thiệu bài thơ của anh Lê Chiêu Chung, người con của Làng Cao Lao Hạ gửi tặng Làng Lệ Sơn nhân dịp thử nghiệm chuyên trang.
Lời tác giả: Gửi langleson.net,
Nhân dịp langleson.net giới thiệu chuyên trang, tui xin gửi 1 bài thơ. Tui không dám giải thích chuyện “làng chiến đấu”, “tiếng đọc sách trong lèn đá”, các địa danh núi Đầu Voi, Mỏ Hạc vì sợ “Múa rìu…”.VỊNH LỆ SƠN

 Trong bát danh hương xứ Lệ đầu.
 Đỉnh sơn chín chín tựa rừng mâu.
 Đầu làng Mỏ Hạc vươn vươn đứng.
 Cuối xã Đầu Voi cúi cúi chầu.
 Nước biếc in hình gương kháng chiến.
 Lèn xanh đọc sách vọng canh thâu.
 Đò xưa bến cũ còn đâu tá.
 Nay đến Lệ Sơn đã có cầu./.

 20/5/2012. LCC

Tác giả bài viết: Lê Chiêu Chung