Video Ông Nguyễn Đang đọc bài thơ thăm Mệ ốm

Vidio clip Ông Nguyễn Đang đọc bài thơ thăm Mệ ốm, bài thơ này được Ông sáng tác vào dịp Mệ vào bệnh viện Cu Ba, Đồng Hới mổ (12.1994). Video do tác giả Nguyễn Thanh Hải thực hiện tại nhà Mệ Lâm


Ông thăm Mệ ốm
(Nhân Mệ mổ ở bệnh viện Đồng Hới 12.1994)
*
Mấy lời thăm hỏi Mệ mình
Có đau có ốm liều mình vào đây
Y khoa Bác sĩ ra tay
Thuốc men đầy đủ thiệt hay mau lành
Có con có cháu đã đành,
Có dâu có rễ, đủ vành cháo cơm
Bây giờ ông rất cảm ơn
Bà con thăm hỏi thường thường vào ra
Mệ ơi đừng có bôn ba
Trông mệ hết bệnh xin ra viện liền
Về nhà Lưu Luyến khỏe liền
Tăng thêm chất đạm cao niên thọ trường
Đành rằng tiền bạc vấn vương
Có con có cháu lòng thương vô cùng
Mệ ơi chớ có ngại ngùng!!!
 
Lệ Sơn 1994

Tác giả bài viết: Ông Quế -Nguyễn Đang