Chuyện lạ chép ở Lệ Sơn

Giới thiệu "Chuyện lạ chép ở Lệ Sơn" của GS.Lương Duy Thứ trích trong tuyển thơ văn Quê hương là trái bần chua ngọt do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 2011
.


Tác giả bài viết: Lương Duy Thứ