Tôi yêu Làng Lệ Sơn

Giới thiệu tình yêu dành cho www.langleson.net qua bài thơ của cô giáo Trần Thị Thanh Liêm
Yêu biết mấy Lệ Sơn chấm net *
Chất lượng nội dung thiệt rõ ràng
Điều hành hoạt động nhịp nhàng
Là chiếc cầu nối cả làng với ta

Không lạm dụng đăng tin bậy bạ
Không cá nhân  thóa mạ sự đời
Hăng say biên tập người người
Nối tình thân ái sáng ngời nhân tâm
 
Tôn chỉ Lệ Sơn nhân hòa phải
Kết nối bạn xa lẫn bạn gần
Giúp cho con cháu nhân dân
Nâng cao tri thức, vừa cần vừa chuyên.
 
Anh chị em tự  khắp mọi nẻo
Nhờ Lệ Sơn chấm net thân thương
Chung tay xây dựng quê hương
Cùng nhau tiến bước tới đường tương lai.
 
Tuy còn lắm gian lao vất vả,
Vì báo làng hiến cả lương tâm.
Nặng lòng nghĩa xã tình dân,
Lệ Sơn chấm net xứng tầm nước non


Chú thích:

*: Làng Lệ Sơn chấm .Net ( www.langleson.net)

Tác giả bài viết: Trần Thị Thanh Liêm