Thơ vui làng ta

Giới thiệu bài thơ của anh Lonmoxop, người rất tâm huyết với Làng Lệ Sơn qua nhiều bình luận thú vị

Lương, Lê, Trần, Nguyễn - đấy làng ta,

Phan, Phạm, Cao, Bùi cũng làng ta,

Ai có sức - tài, xin đóng góp

Xin đừng "bình loạn" kiểu "chưởi choa".

Xưa: Bát danh hương - đứng đầu rồi,

Nay: Mình con cháu phải gắng thôi.

Xây cho đất Lệ ngày giàu đẹp,

Làng ta ĐẠI XÃ(*) suốt ngàn đời.

(*) Ngụ ý Langleson

Tác giả bài viết: Lonmoxop