Thăm quê

Cảm xúc một lần về thăm quê vào dịp đầu xuân Nhâm Ngọ 13 tháng giêng (24/2/2002) của Bác sĩ Nguyễn Tư Thế
Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1.
"Tát nước đêm đồng Rọ"

2. Lệ Sơn quê hương tôi
3. Lệ Sơn, Làng Thầy giáo, Làng Bác sĩ
4.
Em yêu trường Y khoa
                                        

                                         Tác giả . Nguyễn Tư Thế

THĂM QUÊ

Về thăm quê Lệ Sơn Văn Hóa
Cũng như bao lần đã trước đây
Nhưng sao trong dạ bồi hồi
Biết bao cảnh sắc đổi đời đi lên
Tuy đường chưa được mang tên
Nhưng sắp được bê tông toàn xã
Nhà chưa thẳng hàng, nhưng hầu như không còn nhà lá
Nền cao hơn tránh lụt hàng năm
Điện sáng trưng xua hết tối tăm
Cảnh đói rách đang dần vào quá khứ
Ti vi, loa, đài, nồi cơm, quạt, bàn là có đủ
Gạo thịt ngập tràn chợ họp đông vui
Trường học khang trang, trạm xá sáng ngời
Lãnh đạo xã đã làm nhiều hơn nói
Làm việc vì dân, vâng lời Đảng gọi
Chỗ dựa cho Dân sống có ân tình
Ở nông thôn mà ai cũng tỏ thông tin:
“Voi suối Kiết di dời về Đắc Lắc
“Tòa tháp đôi đỏ sụp vì không tặc
Putin tham và làm việc ở Hoa Kỳ
“MU không thắng nổi Chen xi
Bin La Đen hiện còn đang sống...
Mắt thấy tai nghe mà như trong mộng
Đủ chuyện đã qua và chuyện hôm nay
Về thăm chỉ được mấy ngày
Nên chưa thấy hết đổi thay quê mình
Đã “văn hóa” lại phồn vinh
Bát danh hương Lệ Sơn mình bay lên
Tự hào nên nhớ đừng quên
Chúng ta cũng một thành viên xã nhà
Nhiệt tình góp sức gần xa
Cho Tổ quốc, cho quê nhà Lệ Sơn

(Nhân dịp họp mặt đầu xuân Nhâm ngọ 13 tháng giêng, 24/2/2002)

Tác giả bài viết: Nguyễn Tư Thế