Tập ảnh sông nước Làng Lệ Sơn

Giới thiệu tập ảnh sông nước Làng Lệ Sơn do tác giả Ngọc Long sưu tầm, biên tập
.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Ngọc Long