Một nét tranh quê

Những hình ảnh đa sắc màu của tác giả Trần Đức Hường về quê hương Lệ Sơn hôm nay.

Tác giả bài viết: Trần Đức Hường