Lời bài hát Cồn Vang dòng Gianh

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh từ thành phố Nha Trang gửi lời bài hát cho ca khúc đang phổ nhạc, Cồn Vang dòng Gianh

.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh