Hình ảnh quê hương Lệ Sơn hôm nay

Phóng sự ảnh, những khoảnh khắc Tết Giáp Ngọ trên quê hương Lệ Sơn của tác giả Dũng Kỳ
1 - Upanh.com
 
2 - Upanh.com
 
3 - Upanh.com

 
4 - Upanh.com

 
5 - Upanh.com
 
7 - Upanh.com

8 - Upanh.com

9 - Upanh.com

10 - Upanh.com

6 - Upanh.com
12 - Upanh.com
 
13 - Upanh.com
 
11 - Upanh.com

Tác giả bài viết: Dũng Kỳ