Hình ảnh mây vờn núi ở Làng Lệ Sơn

Hình buổi sáng sớm ban mai trên những dãy núi Làng Lệ Sơn.

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Ngọc Long (Tổng hợp)