Hình ảnh chợ Vang trong những ngày hè 2014

Phóng sự ảnh chợ Vang trong những ngày hè 2014
.

Tác giả bài viết: Ngọc Long