Hình ảnh cánh đồng, lèn và chuyến tàu đi qua Làng

Giới thiệu những bức ảnh về quê hương của Bác sỹ Nguyễn Tư Thế, nhân dịp về thăm quê ngày 15/8/2012
.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Tư Thế