Giới thiệu ca khúc mới viết về Lệ Sơn

Giới thiệu một ca khúc mới của Nhạc sĩ thương binh Lê Thanh Ngọc, người con của quê hương Lệ Sơn.
1. Bản Karaoke bài hát Đất Mẹ2. Bản video bài hát Đất Mẹ

Tác giả bài viết: Ban biên tập