Bài thơ Sông Gianh yêu dấu

Tôi lại về quê mẹ thứ hai Bảng đen - phấn trắng mười năm từng trải Dòng Sông Gianh nước trong xanh chảy mãi Như nghề tôi luôn chở khách sang sông...


DÒNG GIANH YÊU DẤU

Bên một dòng Gianh tôi có hai quê
Quảng Lộc-Lệ Sơn đôi bờ xanh mãi
Mẹ dắt tôi đi qua thời con gái
Chắp cánh đưa tôi vững bước tương lai

Tôi lại về quê mẹ thứ hai
Bảng đen - phấn trắng mười năm từng trải
Dòng Sông Gianh nước trong xanh chảy mãi
Như nghề tôi luôn chở khách sang sông...

Vẫn bốn mùa Xuân -Hạ -Thu - Đông
Bục giảng -bảng đen-cùng viên phấn trắng
Thời tiết đổi thay hết mưa lại nắng
Nhưng mãi chọn nghề nhà giáo tôi yêu ...


Ảnh tác giả Thúy Hằng

Tác giả bài viết: Thúy Hằng