Chùm ảnh những ngày hè trên quê hương Lệ Sơn

Chùm ảnh về những ngày hè năm 2014 trên quê hương của tác giả Trần Thị Minh Khanh

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Trần Thị Minh Khanh