Cảnh quê Lệ Sơn những năm 2009 (Phần 2)

Một số bức ảnh chân thực về Lệ Sơn những năm 2009
Bài đã đăng:
1. Cảnh quê Lệ Sơn những năm 2009 (Phần 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hải