Bài thơ Tâm sự với con

Ở nhà ta nắng lắm trong nớ như răng con ? Có như ở nhà khoông ? Trên bốn mươi độ tề


Ở nhà ta nắng lắm
trong nớ như răng con ?
Có như ở nhà khoông ?
Trên bốn mươi độ tề

Đợt trước đi cắt về
Nắng quá nỏ muốn ăn
May mấy bựa có trăng
Nên cắt đêm cụng mát

Ló năm ni có nác
Nên cụng được mùa nà
Một sào hơn hai tạ
Nắng bựa ni như lả

Nên ló xổi củng mau
Đạ cất vô sập cả.
Khoai bựa ni đang bới
Lạc thì củng nhổ rồi.

À..! Mốt o Hương vào
Bọ gữi cho ít lạc
Mấy đứa loọc mà ăn.
Bọ mạ thì vẫn khỏe

Công việc vẫn như rứa
Nên đừng lo chi cả.
Năm ni con ra trường
Mần ở mô thì mần

Nhưng đừng có quên quê
Nơi chôn rau cắt rốn
Nơi đất cha ông bà
Thôi bọ mắc chự trâu

Nên bọ viết mấy câu.
Nói cho con tí rứa !
À..! Bựa ni ôn thi
Chắc thiếu tiền con hè?

Mốt luôn tiện o vào
Bọ gữi cho một ít.
Khi mô rảnh thì về
Mạ con nhớ con lắm.

Nhớ gắng lên con nha !
Đừng có lo chi cả.
Gắng học giỏi con nà
Thôi bọ chào con nả

Tác giả bài viết: Thanh Vân