Bài thơ Nhớ cha

Gần đến ngày giỗ Ba tôi 10/06 âm lịch, tôi càng nhớ Ba (ông là Hoàng Minh Ký thôn Đình Miệu) tôi vô cùng, mặc dù sinh thời ông rất nghiêm khắc với tôi, tuổi thơ tôi đã nếm gần 100 trận đòn roi của Ba tôi vì Ba tôi sợ tôi theo bạn bè mà hư thân, có lúc tôi oán trách nhưng khi lớn lên và lúc đã có con trai, gái thì tôi mới hiểu được tấm lòng cha mẹ như thế nào, lúc đó Ba tôi đã đi xa mà ko bao giờ trở lại, Ba tôi nhập ngũ năm 1944, vào Đảng CSVN 1949 và về Hưu năm 1974 mất năm 2007
Ba ơi !

Gần nữa đời người, 
Con mới hiểu, 
Đời con không thể thiếu, 
Người cha người mẹ yêu thương, 
Từ ngày con cất bước lên đường đi học, 
Lòng con luôn vấn vương, 
Bóng hình cha mẹ, 
Trong cuộc sống xa nhà hàng nghìn cây số, 
Con luôn nhớ lời dặn của Ba, 
Lời khuyên của mạ, 
Con nhớ nhé học cho nên người, 
Cha của con đã 84 tuổi đời, 
Gần 60 tuổi Đảng 
Luôn đi theo cách mạng, 
Tấm lòng trong sáng, 
Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, 
Đánh Pháp đuổi Nhật và qua rồi chiến tranh chống Mỹ, 
Cuộc sống luôn giản dị, 
Vẫn ba lô và đôi dèp cao su, 
Hết vào tù ra tội vì chống đế quốc thực dân, 
Đi nhiều nơi, 
Miền Bắc Miền Nam đất Lào đất Việt, 
Cha tôi không cần biết , 
Sung sướng là gì, 
Vẫn cứ đi đánh giặc, 
Cho đến khi đất nước hoàn toàn giải phóng, 
Mới trở về với bao nỗi chờ mong, 
Của những người con và người vợ yêu thương 
Trên quê hương Văn Hóa, 
Nhưng hôm nay Ba đã đi xa, 
Không bao giờ trở lại, 
Chúng con luôn khắc ghi và nhớ mãi, 
Lời dặn của Ba, 
Con hơn cha là nhà có phúc ./.

Tác giả bài viết: Con Ông Hoàng Minh Ký