Lệ Sơn, tên Làng: Chữ và Nghĩa

Giới thiệu bài viết của tác giả Trần Đức Hường về một khám phá liên quan đến tên làng Lệ Sơn
Lời tác giả: Làng Lệ Sơn đã có hơn 500 năm hình thành và phát triển. Việc "Khai trí" được xem là diễn ra song song với "Khai canh" đã làm cho làng Lệ Sơn được nhắc đến đầu tiên trong 8 địa danh nổi tiếng ở Quảng Bình. Nói như thế là để nhấn mạnh rằng: Tên làng được đặt hợp cảnh, hợp tình hợp lý bởi các tiền nhân, những người có học vấn và rất tâm huyết với vùng đất mới. Đến khi các quan (Nhà Nguyễn) trình văn bản lên cho "thiên tử" ngự bút , cái tên làng chắc chắn cũng đã được cân nhắc, xem xét kỹ càng.

Các bài liên quan đã đăng:
1. Tìm hiểu xuất xứ tên Làng Lệ Sơn qua sắc phong thứ hai của Làng

2. Sắc phong Làng Lệ Sơn, hé lộ minh chứng xuất xứ tên chữ của Làng từng gây nhiều tranh cãi
 

Tác giả bài viết: Trần Đức Hường