Hình ảnh về trường phổ thông cơ sở Văn Hóa

Hình ảnh mới nhất về trường trung học cơ sở Văn Hóa do nhóm phóng viên thường trú tại Lệ Sơn cung cấp ngày 1.6.2012

Mái trường đã gắn bó biết bao thế hệ Thầy và Trò

 

Sân trường vẫn còn đó, nhưng không còn cây thầu dâu (cây xoan) mà hồi xưa lũ học trò chúng tôi thường lấy hạt ném nhau sau giờ ra chơi
 

Luống hoa bây giờ không có nhiều loài hoa như hồi xưa, không còn hoa vạn thọ ?
 

Thầy Châu, lớp thầy giáo trẻ của Làng
 

Những luống hoa thưa thớt ...

 

 

Giờ thể dục giữa giờ

 

Cô giáo Ngà bên các học trò

 

Vẫn hàng rào bằng tre
 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nhóm phóng viên thường trú tại Lệ Sơn