Đoán địa danh qua bản đồ vệ tinh

Đố vui các địa danh Làng Lệ Sơn qua bản đồ vệ tinh của tác giả Ngọc Long
.

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Hình 7

Xem toàn cảnh bản đồ vệ tinh xã Văn Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình

Dùng cọn chuột bấm vào các nút mũi tên (->) để dịch chuyển. Nút (+/-) phóng to, thu nhỏ độ phân giải hình ảnh

Tác giả bài viết: Ngọc Long