Phóng sự ảnh: Một chuyến về thăm làng Lệ Sơn (Phần 3)

Phóng sự ảnh nhiều kỳ của tác giả Cảnh Giang trong một lần về thăm làng Lệ Sơn
Phóng sự ảnh kỳ trước đã đăng:
1. Phóng sự ảnh: Một chuyến về thăm làng Lệ Sơn (Phần 1)

2. Phóng sự ảnh: Một chuyến về thăm làng Lệ Sơn (Phần 2)


Đường vào nhà máy qua chiếc cầu.
    Đôi bờ nối lại đã bao lâu.
    Bên này, bên ấy không xa lắm.
    Nhộn nhịp máy reo suốt đêm thâu.
(Nguồn Internet)

Nhà máy chúng tôi bên chiếc cầu
Bên dòng sông lớn, sâu thật sâu
Người ta đang dựng cây cầu lớn
Cầu nhỏ của tôi đậm tình sâu.

(Nguồn Internet)
 

Ước gì sông rộng một gang,
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi
(Nguồn Internet)

 

Cô  kia cắt cỏ bên sông,
Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang

(Nguồn Internet)  

Qua cầu nhà máy của chúng ta.
Sản xuất đêm ngày, ca nối ca.
Vất vả quanh năm không ngơi nghỉ.
Cho dòng sản phẩm mãi đi xa

(Nguồn Internet)

Tác giả bài viết: Ảnh. Cảnh Giang - Viết lời bình Ngọc Diệp