Một số hình ảnh hội đồng hương Lệ Sơn tại Gia Lai gặp mặt năm 2014

Một số hình ảnh hội đồng hương Lệ Sơn tại Gia Lai gặp mặt năm 2014 do tác giả Nguyễn Thanh Sơn thực hiện
Bài viết liên quan đã đăng:
1. Danh sách con em Làng Lệ Sơn đang sinh sống tại tỉnh Gia Lai


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Sơn