Bản sớ khấn cuối năm của Langleson.net đón xuân Quý Tỵ

Cuối năm, bà con Lệ Sơn ta thường cúng để tiễn năm cũ, đón năm mới với mong ước mọi điều tốt đẹp hơn trong năm tới. Dựa vào tục lệ đó, tác giả Lương Duy Toản - (Hà Nội) soạn một bài cúng mẫu để bà con xem như 1 tiếng cười vui vẻ đầu năm. Bài viết mang tính chất giải trí
Duy,

Việt Nam cộng hòa quốc Bố Chánh tỉnh Tuyên Hóa huyện Cồn Vang Xứ tam thập nhật thập nhị nguyệt Quý đông tiết nhị thiên thập nhị niên thời.

Nay tín chủ con là Lệ Kiều đồng toàn gia nam nữ đại tiểu hạ đẳng một dạ nhất tâm, thiết lễ có cơm kê cùng hương đăng phù lưu tửu, tiền tế đất trời, hậu cúng tổ tiên, thứ tế tiễn người khuất mày khuất mặt vô gia cư, kẻ không ai đơm ai cúng. Con xin khấu đầu van vái.

Cung thỉnh cầu: Thiên Địa Thủy Thần, Đức Bà Tiên động Chân Linh, Các Thần cai quản Hang đá mụ Trằn, Nguyệt viên Hồ, Hố trời đào ngọc, Lèn Khum bí ẩn, Quản sơn lâm 99 chóp lèn linh thiêng, Thần sông, Thần Ao trơi đời, cùng chư quân thiên vị chứng giám.

Đệ nhất điều khuyên thực khuyên hiến, nhất tuần cung thỉnh
Con xin van vái thần Dự án. Các loại dự án, công thương, nông nghiệp, văn phòng..... Qua năm mới, xin quý thần ngành nào hưởng lộc theo ngành nấy. Tuy nhiên, con xin quý thần ăn xem nồi, ngồi xem hướng, nhường lại ít không khí môi trường cho bà con dễ thở. Kinh tế khó khăn, bà con đã vất vả nhiều, nếu các Thần lấy đất để xây nhà máy này nọ thì bớt chút tiền đào tạo con em làng con có chổ mần việc, không e hậu thế dời làng đi hết vì không sống nổi trên đất tổ tiên để lại.

Đệ nhị điều, khuyên thực khuyên hiến, nhị tuần cung thỉnh
Con xin van vái thần Dự án giao thông. Ngành của quý thần được coi là ngành "tế nhị" nhất. Nếu quý thần có mần cầu mần đường qua làng con thì thương tình mà báo trước cho làng con trước dăm ngày để bầy con có thời gian mà chạy, chứ thần bắt giải toả bất tử, không chạy kịp thần lại trách mắng chúng con là yêu sách này nọ tội nghiệp bầy con.

Đệ tam điều, khuyên thực khuyên hiến, tam tuần cung thỉnh
Con xin van vái thần Văn Hóa làng. Chúng con đi xa nghe nói văn hóa làng xuống cấp, Thanh niên thì tụ tập chơi bời, rượu chè, đàn đúm. Mần việc chi cũng phải thuê mà giá thành thì cao hơn thành thị. Các Trượng thì đua nhau về thăm quê để kiếm chác tý gió lạ. Mong quý thần Văn Hóa mần răng cải tổ và trả lại đúng cái tên của xã con là xã Văn Hóa.

Đệ tứ điều, khuyên thực khuyên hiến, tứ tuần cung thỉnh
Con xin van vái thần Quy Hoach: Xin quý Thần mần quy hoạch trước xây dựng sau, chứ đừng xây cầu đến trựa rào rồi bắt đầu mần quy hoạch. Đất đai nhà con do các bậc tiền nhân khai canh lập ấp trên 500 năm, tấc đất, tấc vang, nhuốm mồ hôi và máu của báo thế hệ. Xin quý thần quy hoạch xây dựng dành cho bà con ít đất để có chổ nương thân thờ gia tự…

Đệ ngũ điều, khuyên thực khuyên hiến, ngũ tuần cung thỉnh
Con xin van vái thần Thổ công. Xin quý thần chăm lo vườn tược, đừng bỏ hoang hóa rọng vườn mà chạy theo mấy thứ thời vụ thất thường. Mong thần kiên quyết tẩy chay hoa quả Trung Quốc mà dùng hàng made in Lệ Sơn đã có truyền thống mấy trăm năm nay. Mong Thần kết hợp với Thần Quy Hoạch để mần răng Lệ Sơn con: Cam ngon xoài ngọt vàng cam trại/ Ong lạc đường bay rộn bốn phương.

Đệ lục điều, khuyên thực khuyên hiến, lục tuần cung thỉnh
Con xin tế cáo thần trông coi Đình Làng. Nhờ các Thần tâu với quan trên, chức cao, quyền rộng nếu chưa có tiền thì mần lại cho Thần cái cổng tiền đình, hậu Đình cũng được, xung quanh rào nè lại cho có lang có lối để ngày lại ngày Thần có việc trông coi, chứ Đình bỏ hoang thấy Thần phiêu dạt bốn phương đi mấy về gió không có chổ cư ngụ như người vô gia cư dân không nỡ đành...

Đệ thất điều, khuyên thực khuyên hiến, thất tuần cung thỉnh
Con xin van vái thần Giáo dục. Mong Thần nhìn vào danh nhân khoa bảng dòng họ Lê, họ Lương mà báo làng LLS.NET mới đưa lên để chăm lo cho thế hệ tương lai con với. Nhìn thấy danh sách con em bữa ni thi đỗ đại học như lá mùa thu mà lòng con đau xót, cụt đọt thế ni thì đệ nhất với ai được hả thần.

Con cũng xin van vái Thần. Xin ngài giảm bớt số lượng Thạc sỹ, tiến sỹ.Toàn dân, khắp nước đang chết khiếp cái đội ngũ đông đảo ấy. Khi cấp bằng, xin Ngài thương tình mà cấp thêm bằng trung bình, đừng cấp khá giỏi hết, ra trường không biết xin việc ở mô nên phải tìm người mà nâng đỡ tội nghiệp lắm.

Đệ bát điều, khuyên thực khuyên hiến, bát tuần cung thỉnh
Con xin Thần Xi măng Quảng Phúc và các loại Thần xi măng đừng tăng trưởng nữa cho con nhờ, năm qua ngành của thần không bán được hàng, nhà nước phải trả nợ thay. Làng con có 99 ngọn lèn Thần đang dòm ngó, nếu mà ngành thần tăng trưởng nữa, con e nhà đầu tư hắn đào tận mồ mả nhà thần lên lấy đất sét bán.

Trên đây là 8 điều cầu xin của gia đình con, mong các thần luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Cuối năm, con và gia đình có mâm cơm kính tiễn chư thần, mong cầu quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc, chân vọn bón tà, vô tai tỉnh sự, trăm sự bình yên cả thảy.. Xin kính mời chư thần về thụ lộc mà phù hộ cho nhà tín chủ.


Nay con:

Tâm thành như nhất, Lễ vật tiếng dâng
Xin Quý thần ngồi chiếu mà hạ hưởng.

Cũng xin mời các vị chạy chức, chạy quyền, chạy tiền và cả chạy làng năm cùng tháng tận có trắc trở, cũng quy tụ lại để nhất tuần có dĩa cá, Á tuần dĩa ram, Tam tuần dĩa chả cùng chai rượi nhạt gọi là thụ lộc cùng anh em để bớt phần tủi hổ. Cùng nhau nâng chén rượi xuân để đón chào năm mới.
Con Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật

Cẩn cáo !

Tác giả bài viết: Lương Duy Toản - Hiệu chỉnh phiên âm Hán Nôm Lê Hồng Vệ