Video về đại hội lần 1 Hội đồng hương Lệ Sơn tại TP.HCM và các vùng phụ cận

Toàn cảnh về chương trình đại hội lần 1 Hội đồng hương Lệ Sơn tại TP.HCM và các vùng phụ cận.

Tác giả bài viết: Ngọc Long (Tổng hợp)