Video hội diễn văn nghệ tại Lệ Sơn năm 2009 (Phần 3)

Giới thiệu video hội diễn văn nghệ tại Lệ Sơn được tổ chức vào ngày 2/9/2009

Tác giả bài viết: Ngọc Long (Tổng hợp)