Thư mời về dự Lễ khánh thành nhà thờ và chạp tổ Họ Lương

Thư mời về dự Lễ khánh thành nhà thờ và chạp tổ Họ Lương
.
.

Tác giả bài viết: Ban biên tập