Một vài hình ảnh về giải đua thuyền trên sông Gianh chào mừng ngày 2/9/2014

Một vài hình ảnh về giải đua thuyền trên sông Gianh chào mừng ngày quốc khánh 2/9 tại quê nhà
.

Tác giả bài viết: Ngọc Long