Kế hoạch xây dựng các công trình trong chương trình Nông thôn mới ở Lệ Sơn

Giới thiệu chương trình, kế hoạch xây dựng các công trình trong chương trình Nông thôn mới do UBND xã Văn Hóa cung cấp
Lưu ý: Dùng thanh trượt bên phải và thanh trượt dưới đáy để di chuyển tài liệu đến các trang khác.

.

Tác giả bài viết: UBND xã Văn Hóa