Hình ảnh còn lại về câu đối trên hai cột cổng Đình Làng Lệ Sơn

Giới thiệu hình ảnh mới nhất về 2 cột cổng Đình. Ảnh chụp ngày 11.6.2012
.

Tác giả bài viết: Lương Thanh Tấn