Hình ảnh chương trình gặp mặt đầu xuân của Hội đồng hương Lệ Sơn tại Đồng Hới

Hình ảnh chương trình gặp mặt đầu xuân Ất Mùi của Hội đồng hương Lệ Sơn tại Đồng Hới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Phần 2. Video ca nhạc


 

 


Tác giả bài viết: Thảo Nguyên