Hình ảnh hội đồng hương Lệ Sơn tại Nha Trang

Giới thiệu Hội đồng hương Lệ Sơn tại Nha Trang
Hội đồng hương Lệ Sơn tại Khánh Hòa - Nha Trang được thành lập ngày 2/9/2010, hoạt động dựa vào điều lệ do Ban chấp hành Hội soạn thảo. Điều lệ xem tại đây

Ban chấp hành Hội đồng hương Lệ Sơn tại Khánh Hòa bao gồm:

1/ Ông Nguyễn Hữu Tâm : Chủ tịch Hội Phụ trách chung. -
SDT: 0583710692

2/ Ông Nguyễn Hữu Cường :Phụ trách khu vực phía Nam Tỉnh Khánh Hoà - SDT: 01689911419

3/ Ông Trần Xuân Quý : Phụ trách khu vực trung tâm Thành phố. SDT: 903589659

4/ Ông Nguyễn Văn Thanh :Phụ trách khu vực phía Bắc Tỉnh Khánh hoà.SDT:0983199487

5/ Bà Nguyễn Thị Minh :Phụ trách công tác Tài chính.  SDT: 0583512299

Một số hình ảnh gặp mặt Bà con hội đồng hương Lệ Sơn tại Nha Trang năm 2010.
 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh